Политика за конфиденциалност и обработка на данни

Въведение

Доставчикът уважава правото на поверителност на информацията на своите клиенти и посетителите на този сайт и поема задължението да го пази. Настоящите условия за поверителност предоставят информация за това как Вашите лични данни и информация се обработват и използват. Вашата лична информация ще бъде използвана само по начин, съответстващ на условия за поверителност на Доставчика.

Дефиниции в този документ:

Доставчик ("Ние", "Нашият") - "LCRhosting"

Клиент - всяко лице или организация, която е закупила услуги от Доставчика, като се е съгласила с условията за ползване на Доставчика.

Посетител на сайта - всяко лице, което ползва сайта и свързаните с него услуги създадени от Клиента на инфраструктурата на Доставчика. Посетителят на сайта може да бъде или да не бъде в договорни отношения с Клиента, но не е в договорни отношения с Доставчика.

ОРЗД - Общ регламент относно защитата на данните на ЕС 2016/679 на Европейския парламент.

Администратор на лични данни - фигура, която определя целите и начините на обработката на данните на клиентите. Пълната дефиниция за администратор на лични данни се определя от ОРЗД.

Обработващ лични данни - фигура, която обработва лични данни от името на администратора. Пълната дефиниця за обработващ лични данни се определя от ОРЗД.

Лични данни - дефинирани в ОРЗД - всички данни, които могат да бъдат използвани, за да се установи физическо лице или организация.

Поверителност

Всеки компютър, свързан с интернет, получава серия от номера, които служат за негов IP /Internet Protocol/ адрес. Когато посетител отваря интернет страница, която е хоствана в нашата мрежа, сървърите автоматично разпознават и записват неговия IP адрес. Самият IP адрес не разкрива никаква лична информация за потребителя. IP логовете се използват единствено за изчисляване на сумарния трафик към нашите сървъри.

Какво представляват "Cookies"?

"Cookie" е малък пакет данни, който е изпратен до Вашия браузър от уеб сървър и бива записан на Вашия твърд диск. От нашия сайт е възможно да получите два вида "cookies" - "session ID cookies" и постоянни "cookies". "Session ID cookies" се изтриват при затваряне на браузъра или изход от системата, докато постоянните "cookies" остават записани на твърдия Ви диск за по-дълго време.

"Cookies" не могат да повредят Вашата система. Вие можете да изберете дали да получавате "cookies", като промените настройките на Вашия браузър. Можете да го настроите да отказва всички "cookies" или да Ви показва съобщение всеки път, когато се получава "cookie". Ако решите да отказвате всички "cookies" е възможно да имате затруднения с работата на нашия сайт, както и с други сайтове, които посещавате.

Каква друга информация изисквате?

Личната информация, която ние изискваме и съхраняваме, използвайки онлайн формуляри за поръчване на услуги и продукти, може да включва следното:

 • Вашите имена
 • Адреса на вашата електронна поща
 • Пощенски адрес
 • Телефонни и факс номера
 • Домейн име

Тази информация е нужна, за да обработваме Вашите поръчки, както и да Ви уведомяваме за актуалното им състояние при Ваши запитвания. Тази информация може също така да послужи, за да Ви уведомяваме за предстоящо изтичане на срока на Вашият акаунт, за техническа профилактика или ъпгрейд на системата. Ние се придържаме стриктно към условията за поверителност, което означава, че нямаме намерение да продаваме, да даваме под наем или по какъвто и да е начин да предоставяме адреса на Вашата електронна поща на трети лица, които не са свързани с предоставянето на закупените от Вас услуги.

Допълнителни доставчици

За да предоставя определен вид услуги, Доставчикът би могъл да сподели личните данни на клиента с други доставчици като:

 • Регистратори на домейн имена
 • Издатели на SSL сертификати
 • Доставчици на техническа инфраструктура и поддръжка

Предоставянето на лични данни на допълнителни доставчици ще се извършва единствено за осигуряване на закупената от Вас услуга и изключва всякакви маркетингови дейности, профилиране или каквато и да е автоматична обработка.

Регистрация на домейн имена и WHOIS

Интернет корпорацията за имена и адреси (ICANN, организацията, която носи отговорност за разпределянето на домейн имена) ни задължава да изискваме следната лична информация по време на процеса по регистриране на домейн имена:

 • Вашите имена
 • Адреса на вашата електронна поща
 • Пощенски адрес
 • Телефонни и факс номера

ICANN задължава всички регистратори на домейн имена да направят така, че тази информация, както и датите на създаване и изтичане на срока на регистрацията, заедно с DNS записите, да е достъпна чрез WHOIS информационна услуга. Това е така наречената "WHOIS информация". В зависимост от операторът/регистър на домейн името (TLD), тази информация може да е публично достъпна, или достъпна само за оторизирани лица/организации. Доставчикът не може да гарантира, че ще има възможност да контролира по какъв начин ще бъде използвана WHOIS информацията в публичното пространство.

Ще предоставите ли информацията, която събирате, на трети лица?

Доставчикът ще предостави лична информация на трети лица само в случаи, когато се налага според изисквания на закона или когато смятаме, че предоставянето й е необходимо за:

Да се съобрази с изискванията на закона или на съдебен процес

Да защити права или собственост на нашия сайт или неговите посетители

Да се идентифицират индивиди, които нарушават закона или правата на трети лица

Да сътрудничи на разследване за евентуални незаконни дейности

Доставчикът никога няма да използва Вашето име, данни от акаунта, търговска марка, или други данни свързани с Вашия акаунт за да рекламира собствената си услуга. Изключение би било само в случай, че е получено Вашето недвусмислено съгласие. Освен в случаите описани по-горе, Доставчикът се задължава да не споделя Вашата лична информация с трети лица. Имайте предвид, че информация относно хостинг услугата на даден сайт може да бъде придобита и посредством други способи, като например проверка на IP адреси на услугата и техния собственик.

Какво още трябва да знам за поверителността на личната информация?

Моля имайте предвид, че всеки път, когато доброволно предоставяте лична информация онлайн - например чрез електронна поща, форуми или др. - тази информация може да бъде събрана и използвана от други лица. Накратко: ако публикувате лична информация онлайн, където тя е достъпна до широк кръг потребители, е възможно да получите нежелана електронна поща от трети лица.

Вие носите отговорност за запазването на поверителността на Вашата лична информация. Моля бъдете внимателни и отговорни в случаите, когато сте онлайн.

Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате със събирането и използването на информацията от нас, както е упоменато по-горе. Ако решим да променим настоящите Условия за поверителност, ние ще публикуваме промените на тази страница, така че винаги да сте наясно каква информация събираме, как я използваме и в какви случаи я предоставяме.

Ние не можем да осигуряваме хостинг и свързаните с него услуги без достъп до Вашите лични данни посочени в този документ. Оттеглянето на Вашето съгласие от настоящия документ води до незабавно прекъсване на всички услуги, които ползвате при нас. Дори и сред прекъсването на всички услуги предоставени от Доставчика, Вашите данни ще бъдат пазени със счетоводни, данъчни и други цели, изисквани по закон.

Обработка на лични данни от Доставчика

Целта на този документ е да удостовери съответствие на услугите предлагани от Доставчика с Общия регламент относно защита на данните на ЕС (ОРЗД).

Допълнителни дефиниции, във връзка с изпълнението на ОРЗД:

 • Администратор на лични данни – дефиниран в чл. 4, т. 7 на ОРЗД, това е лице, което определя целите и средствата за обработката на лични данни.
 • Обработващ лични данни – дефиниран в чл. 4, т. 8 на ОРЗД, това е лице, което обработва лични данни от името на Администратора.

Доставчикът е Администратор на лични данни по отношение на всички лични данни на Клиента. Личните данни на Клиента се обработват в съответствие с настоящите Условия за поверителност.

Доставчикът, като управляващ инфраструктурата, на която са разположени данните на клиента, може да има достъп до всички данни на управляваната от него инфраструктура, включително и лични данни на трети лица, които Клиентът държи на тази инфраструктура. В този случай, Доставчикът е Обработващ на лични данни спрямо личните данни на трети лица, които са складирани и се използват на неговата инфраструктура. Доставчикът не е и не може да бъде Администратор за тези данни.

С този документ Доставчикът потвърждава следното:

 1. Никакви лични данни, за които Доставчикът действа като Обработващ лични данни, няма да бъдат използвани от Доставчика за никакви други цели освен за осигуряване на услугите поръчани и платени от Клиента. Това включва всякаква техническа помощ нужна за осигуряване на услугите. Доставчикът никога няма да разкрие никакви лични данни на трети страни, освен ако това не се изисква по закон.

 2. Доставчикът е взел необходимите мерки, за да осигури сигурността на сървърната и мрежова инфраструктура. Това включва физическата сигурност на местата, където се намира инфраструктурата, както и софтуерната и мрежова сигурност на устройствата използвани в нея. Информация относно конкретни мерки за сигурност може да бъде намерена на уеб страницата на Доставчика и/или в свързани документи.

 3. Доставчикът поддържа активен мониторинг на своите сървъри и мрежа. Всички възможни прониквания, които биха могли да включват изтичане на лични данни до трети страни, ще бъдат съобщени на Клиента незабавно чрез данните за контакт дадени от Клиента за осигуряване на услугите.
  Забележка: Сайтът на Клиента, както и свързания с него софтуер, не се считат за част от инфраструктурата на Доставчика.

 4. Доставчикът поддържа мониторинг на сайта на всеки Клиент. Всички забелязани възможни прониквания ще бъдат съобщени на Клиента по възможно най-добрия начин.

 5. Всички служители на Доставчика, които имат достъп до лични данни, са били обучени и инструктирани как да работят правилно с тях.

 6. За да осигури сигурността на своята инфраструктура и мрежа, и за да бъде способен да разследва злонамерени дейностти, Доставчикът пази следните данни за всички Посетители на сайтовете на клиентите: IP адрес, User Agent. Доставчикът също така пази данни за времето на посещение и достъпените ресурси. Доставчикът няма да иска съгласие за горепосочените лични данни на Посетителите на сайтовете на клиентите. Горепосочените данни ще бъдат пазени за две години и няма да бъдат ползвани за цели различни от разследване на възможни злонамерени действия.

 7. Освен данните посочени в точка 6, Клиентът може да управлява и изтрива по собствено усмотрение всички други лични данни, които пази на инфраструктурата на Доставчика.

 8. За да спази ОРЗД, Клиентът действащ като Администратор на личните данни на Посетителите на сайта му, трябва да създаде собствени правила и практики относно обработването на данните.

Този сайт използва бисквитки. Чрез посещението си Вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.