Правила за ползване

Съдържание

Всички услуги, предлагани от Доставчика, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

Забранено е разпространението, съхранението или излагането на данни, материали или информация, които нарушават законите на Република България и/или законите на други държави. Това включва, но не се изчерпва с: материали, защитени от законите за авторски права; материали, които са заплашителни или нецензурни; материали, които са предназначени за лица над 18 години ("само за възрастни"); материали, защитени като фирмена тайна или с друг статут ограничаващ тяхното публично разпространение.

Забранено е излагането и/или съхранението на порнографски и сексуално ориентирани материали. Тази забрана се отнася и за директните връзки към интернет страници с подобно съдържание. Това се отнася и до интернет страници, които подтикват към дейности забранени от закона, насилие или имат съдържание, застрашаващо наш сървър или друг сървър в мрежата. Връзките към страници с подобно съдържание са също забранени.

Примери за забранено съдържание:

 • Софтуер или мултимедийни файлове (MP3, AVI, MPEG и др.), които нарушават законите за авторски права и защита на интелектуалната собственост
 • Хакерски програми
 • Warez страници
 • Порно страници
 • Програми за изпращане на нежелана поща (SPAM)
 • Уеб базирани шел програми

Доставчикът ще бъде в правото си единствен да преценява кое представлява нарушение на тези условия.


Дисково пространство

В случай че даден акаунт използва повече от позволеното дисково пространство, Доставчикът си запазва правото да прекрати предлаганата услуга.


Условия за регистрация на домейни чрез Доставчика

Доставчикът регистрира .EU домейни в EURid, а .HK, .COM.HK, .NET.HK, .ORG.HK, .IDV.HK, и .EDU.HK домейни в domain.net.hk, условията за регистрация/подновяване на които можете да намерите в следващите секции. Доставчикът регистрира останалите домейни в компанията eNom Inc. - акредитиран от ICANN домейн регистратор. В този смисъл, всички останали домейни регистрирани чрез Доставчика са обект на Условията за ползване на eNom Inc. Ако Вие решите да регистрирате такива домейни чрез Доставчика, Вие трябва да се запознаете с Условията за ползване на eNom Inc.: http://www.enom.com/terms/agreement.asp

С всяка регистрация или трансфер на домейн към Доставчика, Вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с Условията за ползване на eNom Inc.


Изисквания при регистрация и подновяване на .EU домейни

EURid (The European Registry of Internet Domain names) изисква административния контакт на всеки .EU домейн да се намира в страна членка на Европейския съюз. Ако това изискване не бъде изпълнено, регистрацията на домейна ще бъде отказана. Поради ограничения на EURid, ръчното подновяване на .EU домейн не е възможно. Подновяването на .EU домейн се извършва единствено чрез задаване на флаг "автоматично подновяване". По подразбиране Доставчика ще задава флага "автоматично подновяване" за включен. Ако клиент не желае да поднови определен .EU домейн, той трябва да уведоми Доставчика поне тридесет дни преди изтичането на домейна, за да бъде изключен флагът "автоматично подновяване".

Всички .EU домейни трябва да отговарят напълно на изискванията на EURid относно регистрацията на .EU домейни. Тези изисквания могат да бъдат разгледани на:

http://www.eurid.eu/bg/


Регистрация и доказване на право за регистрация за хонконгски домейн имена

Всички хонконгски домейни трябва да отговарят на изискванията на Internet Registration Corporation Limited (HKIRC). Те са достъпни тук:

https://www.hkdnr.hk/wp-content/uploads/HKDNR-Registration_Agreement_eng.pdf

HKIRC периодично правят случайни проверки на регистрираните домейни. Те може да изискват документи, които да потвърждават правото Ви да задържите регистрирания домейн. Необходимо е да предоставите изисканите документи до една седмица. Можете да намерите подробности тук:

https://www.hkirc.hk/en/data/72/


Условия за ползване на WHOIS защита

WHOIS защитата заменя WHOIS данните на Вашия домейн с данните на SureSupport.com. Вие оставате собственик на Вашия домейн и можете да изключите защитата по всяко време.

 • Доставка на e-mail съобщения: При активирана WHOIS защита всички e-mail адреси (на регистранта/собственика, на административния, на техническия и на юридическия контакт) ще бъдат подменени със случайно генериран e-mail адрес @privacy.suresupport.com. Този адрес ще препраща всички съобщения към Вашия официален адрес за регистранта/собственик.
 • Доставка на писма и пощенски пратки: Доставката на писма и пощенски пратки, изпратени до WHOIS контакта на SureSupport, не е гарантирана. Може да прегледаме доставката и по собствено усмотрение да се свържем с вас.
 • Съхранение на данните за официалните/истинските собственици на домейните: Когато WHOIS защитата за Вашия домейн е включена, Вашите данни за контакт няма да бъдат съхранявани от трети лица (ICANN или официалния домейн регистратор).
 • Редакция на контактите за домейна: Ако сте включили WHOIS защитата, трябва да редактирате данните за домейна единствено чрез интерфейсите на Доставчика. Редакция, извършена с помощта на друг интерфейс (например чрез домейн регистратор), може да доведе до несъответствия в информацията за контакт на домейна.
 • Потвърждение на WHOIS данните: Включването или изключването на WHOIS защитата, както и всяко генериране на нов частен e-mail адрес може да изисква потвърждение на WHOIS данните на домейна. Според правилата на ICANN ще бъде изпратено съобщение с линк за потвърждение на реалния e-mail адрес на собственика на домейна. В рамките на 15 дни е нужно да посетите линка в съобщението, за да потвърдите Вашия e-mail адрес и да избегнете прекъсване на работата на Вашия домейн.

Загубена парола

В случай, че клиентът е загубил или забравил паролата за хостинг акаунт или за домейн, клиентът може да получи съответните данни на текущия e-mail за контакти за акаунта или домейна.

Ако e-mail адресът за контакти не е актуален или е невалиден, клиентът трябва да се обърне към Доставчика, за да се направи проучване по въпроса.


Трафик

Няма ограничения върху акумулирания месечен трафик. Има препоръчителен максимален обем на месечния трафик, посочен в характеристиките за всеки хостинг план. Този препоръчителен максимален обем на трафика позволява справедливо разпределение на ресурсите, като същевременно осигурява оптимална стабилност на услугата. В случай че тази стабилност е застрашена от прекомерно използван трафик над препоръчителния максимален обем, акаунтът може да бъде ограничен.


Чатове

Употребата и/или връзки към IRC (Internet Relay Chat) сървъри, ботове, IRC програми като EggDrop, BitchX, ircii и др. на сървърите на Доставчика е забранена.


Резидентни програми

Стартирането резидентни програми на сървърите на Доставчика е забранено.


Системни ресурси

За да поддържаме стабилността на нашите сървъри, имаме няколко наложени ограничения върху наличните системни ресурси, включващи но не ограничени до:

 • Системна памет: Всеки клиент може да използва известна част от цялата налична памет на сървъра.
 • CPU: Скриптове или програми, отнемащи твърде много процесорно време, биват терминирани.
 • Едновременно изпълняване на няколко CGI скрипта: Системата не позволява едновременното изпълняване на твърде много CGI скриптове от един и същи потребител. При задействане на това ограничение, изпълнението на следващите CGI заявки ще предизвика съобщение за грешка.
 • Дисково пространство заето с MySQL бази данни: В случаи, когато цялостта на MySQL услугата е застрашена, може да бъде ограничено използваното дисково пространство за MySQL бази данни. Няма да бъдат слагани ограничения на акаунти, които използват по-малко от 3 GB за MySQL бази данни.
 • Ограничение на броя inodes: Общият брой файлове и папки на един хостинг акаунт не трябва да надхвърля ограничението, което е посочено в свойствата на плана, който използва акаунтът.
 • Ограничение на броя виртуални хостове: Броят виртуални хостове за всеки акаунт се определя от няколко фактора, включващи броя паркирани домейни към акаунта, броя на създадените поддомейни и допълнителните IP адреси и SSL сертификати. Клиенти с голям брой виртуални хостове в сървърната конфигурация (над 1000) е възможно да бъдат помолени да намалят техния брой.
 • Ограничение на броя MySQL връзки: Всеки MySQL потребител не може да надвиши определен брой връзки към MySQL сървъра.

Доставчикът има правото да променя изброените тук ограничения, както и да добавя допълнителни лимити без предварително предупреждение, в случай, че даден акаунт застрашава стабилността и производителността на сървъра поради прекомерна употреба на системни ресурси. Допълнителните лимити може да са свързани с MySQL, употребата на памет и процесорно време, както и със спиране на достъп до дадени директории.

Всеки хостинг акаунт, намиращ се на наш сървър, е предназначен за използване с един домейн и множество паркирани домейни, според съответния хостинг план. Паркираните домейни действат като псевдоними на главния домейн - те показват същата уеб страница и споделят същите пощенски кутии. Насочването на паркиран домейн към подпапка или поддомейн на хостинг акаунта, чрез .htaccess файл или по какъвто и да е друг начин, не е разрешено.


Прокси софтуер и пренасочване на уеб адреси

Използването и/или инсталирането на PRОXY софтуер на нашите сървъри е забранено. Сайтове, които предлагат услуги за скъсяване на уеб адреси също не са позволени.


Разпространение и/или предаване на нецензурни или неприлични изказвания или материали

При установено нарушение на законовите норми клиентът ще бъде подведен под съдебна отговорност.


Собственост и отговорност за съдържанието на акаунта

Съдържанието на един хостинг акаунт се счита за собственост на клиента, притежаващ хостинг акаунта. Доставчикът няма да използва съдържанието на хостинг акаунта за цели, различни от осигуряването на самата хостинг услуга. Доставчикът не предоставя данни или съдържание на хостинг акаунта на трети лица под никаква форма, освен ако това задължение не произтича по закон, или ако клиентът се е съгласил.

Като собственик на съдържанието на хостинг акаунта, клиентът носи отговорност за това съдържание, включително и за произтичащите от него проблеми, свързани със сигурността. Доставчикът си запазва правото да блокира достъпа до съдържание, което заплашва сигурността на сървъра, на хостинг услугата, на данните на другите клиенти на сървъра, или репутацията на Доставчика. Доставчикът има право да прецени кое точно съдържание е заплаха за сигурността.


Права върху интелектуална собственост

Материали, достъпни чрез услугите предлагани от Доставчика, защитени с авторски права и/или търговски марки, търговски тайни или патенти, могат да се използват единствено и само с изричното разрешение на собственика на тези права. Интернет име, използвано с услугите на Доставчика, не трябва да бъде в нарушение на законите за авторски права, интелектуална собственост, защита на търговски марки и др.


Мрежова сигурност

Клиентите на Доставчика нямат право да използват предоставените им ресурсите с цел нарушаване сигурността и/или защитата на която и да е мрежа, компютър или потребител в интернет.

Това включва, но не се изчерпва с: достъп до данни, които не са предназначени за съответния потребител; използване на сървър или хостинг пакет, за които на потребителя не са предоставени права; разбиване на пароли, търсене на пробиви в сигурността на други мрежи, сървъри и/или други компютри в интернет.

Дейности като: DoS (denial of service) атаки, изпращане на нежелана електронна поща (спам, вируси, mail bombing), генериране на интернет трафик, насочен към блокиране или нарушаване работата на компютърна мрежа, сървър или устройство в интернет, са забранени на сървърите на Доставчика.

Доставчикът ще окаже пълно съдействие на съответните власти или упълномощени лица при разследването на подобен род нарушения. Неоторизираният достъп до компютърни системи и мрежи ще бъде преследван с пълната сила на закона.


Публикувано съдържание

Клиентите, използващи услугите на Доставчика, носят пълна отговорност за публикуваните материали на страниците си. Забранени са материали, които съдържат заплахи, обиди към личности или групи от хора, расизъм, нетолерантност или клевети. Клиентът носи пълна съдебна отговорност за съдържанието на публикуваните материали. Доставчикът ще окаже пълно съдействие на съответните власти и/или упълномощени лица при разследването на подобен род нарушения.


Спам

Изпращането на нежелана поща (спам) и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са забранени на сървърите на Доставчика. Вашето интернет име или страница не трябва да бъдат посочвани като източник или посредник на спам.

Като спам се класифицират съобщения с рекламна/търговска цел, изпращани чрез електронна поща до множество получатели, които не са заявили желание да получават такъв род информация. Публикуването на електронен адрес в интернет не представлява искане или покана за получаване на такива eлектронни съобщения.

Тази забрана важи и за случаите когато нежелана поща, свързана по някакъв начин с услугите предоставяни от Доставчика, се изпраща чрез услугите на друг интернет доставчик.

Ако се докаже, че клиент е изпращал спам, Доставчикът има правото да прекрати предоставените услуги без предупреждение както и да отказва услуги на този клиент за в бъдеще. Доставчикът има правото да определя какво нарушава установената анти-спам политика. Всяко доказано нарушение ще доведе до прекратяване на предлаганите услуги, без право на възстановяване на плащането за предоставените хостинг услуги.


Злоупотреби

Всеки опит да се накърни репутацията, да се клевети, заплашва или нанася вреда на клиент, служител или собственост на Доставчика, или директно на компанията, e основание за незабавно прекратяване на предоставяните хостинг услуги, без право на възстановяване на плащането. Подобни опити ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона.


Обезщетение

Клиентът се задължава да защитава и предпазва Доставчика, нейните представители, клиенти, членове на ръководния персонал или служители от каквито и да е искове, задължения и съдебни разноски, които биха могли да възникнат при нарушаване на тези Условия. Клиентът се задължава да ограничи евентуалните задължения на Доставчика до сумата, заплатена за използваните услуги.


Освобождаване от наказателна отговорност

Доставчикът, по свое лично усмотрение, може да променя тези Условия за ползване по всяко време. Използвайки услугите на Доставчика, клиентът приема, че Доставчикът може: (1) да променя тези Условия; и (2) да променя предоставяните услуги. Подобна промяна ще бъде обвързваща и ще влезе в сила в момента на публикуването на променените Условия на сайта на Доставчика или след изпращане на електронно писмо до клиента. Клиентът се съгласява да преглежда сайта на Доставчика периодично, включително тези Условия, за да се информира за възможни промени. Ако клиентът не е съгласен с дадена промяна, може да прекрати услугата си по всяко време чрез електронно писмо до Доставчика. Клиентът приема, че ползвайки услугата, предоставена от Доставчика, приема и всяка промяна в настоящите Условия.

Съдържанието на този уебсайт е изключителна собственост на Доставчика и е защитено от съответните закони за запазена марка и интелектуална собственост. Освен ако изрично не е споменато нещо друго в писмена форма, съдържанието, което клиент свали, види или разпечата от уебсайта, е само за лична употреба. Клиентът се съгласява да не възпроизвежда, препредава, разпространява, продава, публикува или излъчва съдържанието, получено от този уебсайт, на други служители в същата фирма или организация без изричното писмено разрешение на Доставчика.


Отказ от предоставяне на услуга

Доставчикът си запазва правото да откаже хостването на уязвим софтуер, който би могъл да бъде използван, например, за придобиване на неоторизиран достъп до сървъра или за изпълнение на програми с правата на потребителя, притежаващ въпросния уязвим софтуер. Потребителите са лично отговорни за сигурността на софтуера, инсталиран в тяхното пространство, и са длъжни да проверяват редовно при разпространителя на съответния софтуер за новооткрити проблеми със сигурността, и съответно да го актуализират до последната сигурна версия. В случай, че бъде открит уязвим софтуер в потребителското пространство на клиента, Доставчикът си запазва правото да прекрати достъпа до съответния софтуер или, ако бъде сметнато за нужно, изцяло до потребителския акаунт. Изключителната цел на тези действия е да се предотврати нанасянето на щети на клиента и останалите клиенти, намиращи се на същия сървър, и може да бъде направено със или (при спешни случаи) без предварително известие.

Доставчикът си запазва правото да ограничава или спира части от хостинг услугата, или цели хостинг акаунти, в случай че работата на тези акаунти застрашава сигурността и стабилността на хостинг системата и/или нормалната работа на други клиентски акаунти/услуги.

Доставчикът си запазва правото по собствено усмотрение да откаже или да преустанови предлаганите хостинг услуги. Нарушението на което и да е от условията за използването на хостинг услугите на Доставчика може да доведе до предупреждение, спиране или прекратяването им. Предоставянето на фалшиви лични данни при регистрация ще доведе до прекратяване на хостинг услугата.


Ограничена отговорност

Клиентът е съгласен, че Доставчикът не е отговорен за: (1) временно прекъсване на предлаганите от Доставчика услуги, включително, но не само, на услугите за регистрация на домейн и уеб хостинг; (2) вреди от използването на предлаганите от Доставчика услуги, включително, но не само, на услугите за регистрация на домейн и уеб хостинг; (3) спиране работата на Клиента; (4) прекъсването или забавянето на достъпа до уеб страниците и/или услугите на Доставчика; (5) загуби или пречки, причинени от действия или случаи извън контрола на Доставчика; (6) липсващи и неполучени данни, увреждане, унищожение или други модификации; (7) загуби или пречки, причинени от неоторизирана употреба или злоупотреба на Клиентския акаунт; (8) вреди от прилагането на Условията за ползване/политиката на Доставчика.

Доставчикът също така няма да бъде отговорен за всякакви директни и индиректни вреди от всякакъв род (включително пропуснати ползи), независимо от тяхната форма. Това важи и когато Доставчикът е бил предупреден за вероятността от такива повреди. Максималната обща отговорност на Доставчика няма да превиши общата сума, платена от Клиента за разглежданата услуга, но не повече от 100 USD.

Този сайт използва бисквитки. Чрез посещението си Вие приемате използването на бисквитки. Повече информация.